06 jan 2012  

www.myhoyas.com

 
Welcome to my hoyas!
Välkommen till mina hoyor!
Bienvenue à mes hoyas!
   
This website in:
Denna sida på:
   
This website in:
Denna sida på:
 
 
This website is about growing hoyas. The joy of getting them to bloom, and to rebloom etc.
Denna sida handlar om att odla hoyor. Glädjen att få dem att blomma, och blomma om mm.